Edukacja ekologiczna
w Wodociągach Miasta Krakowa

Kształtowanie postaw jest procesem długotrwałym i złożonym. Przyjęta w Wodociągach Miasta Krakowa koncepcja edukacji ekologicznej zakłada, że wcześnie zdobyta wiedza i nabyte umiejętności, pogłębiane i wzmacniane na dalszych szczeblach kształcenia, przyniosą pożądany efekt w postaci świadomego ekologicznie i uwrażliwionego na środowisko pokolenia młodych Krakowian.

W roku szkolnym 2009/2010, w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany, rozpoczęło swą działalność Centrum Edukacji Ekologicznej. Przeprowadzany w ramach Centrum cykl spotkań warsztatowych z uczniami pierwszych klas szkół podstawowych nosi wspólną nazwę „Akademia Kropelki”.
 
Zajęcia w przystępny sposób przybliżają dzieciom zagadnienia związane z wodą – od wskazania jej zasadniczego znaczenia w życiu człowieka, przez zobrazowanie obiegu wody w przyrodzie, po ukazanie, na prostym modelu procesu uzdatniania wody. Na potrzeby warsztatów specjalnie stworzone zostały barwne pomoce naukowe, takie jak tablice magnetyczne, plansze, puzzle, a także ogromnych rozmiarów gra planszowa, w której uczestnicy przyjmują rolę pionków.

Liczymy, że wyedukowana przez nas młodzież zechce przekazywać pozytywne postawy proekologiczne osobom  z najbliższego otoczenia, dzielić się zdobytą wiedzą na temat podstawowych pojęć ekologicznych i  umiejętnościami dotyczącymi mądrego korzystania z zasobów natury. Mamy nadzieję, że absolwenci „Akademii Kropelki” będą najlepszymi promotorami ekologicznego stylu życia.