Program zajęć

Program zajęć

  • Scenariusz warsztatów zgodny jest z założeniami przyjętymi w podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przyrodniczej.
     
  • Uczestnicy poznają obieg wody w przyrodzie, zależności ekosystemów i wpływ działalności człowieka na zasoby naturalne, uczą się też postaw proekologicznych.
     
  • Zajęcia odbywają się w różnokolorowych zespołach rywalizujących ze sobą podczas wykonywanych zadań i konkursów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe gadżety i materiały edukacyjne, dzięki którym uczniowie mogą sobie przypomnieć i utrwalić tematy poruszone na warsztatach.