Rezerwacja

Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane! Dziękujemy za zgłoszenia!
Wybierz termin spotkania
Nazwa i numer szkoły
Adres szkoły
Liczba zajęć
Klasa integracyjna
Kontakt do wychowawcy 

 

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną następuje zmiana miejsca prowadzenia zajęć „Akademii Kropelki”. 

Lekcje pilotażowe 
„Akademia Kropelki w Twojej szkole” będą się odbywać się pod adresem wskazanym w formularzu rezerwacji tj. w szkole podstawowej, która dokonuje rezerwacji na wybrany termin.

 
  • Udział w zajęciach „Akademia Kropelki w Twojej szkole” jest bezpłatny.

  • Zajęcia odbywają się w każdy czwartek (z wyłączeniem świąt) w szkole podstawowej podanej w formularzu rezerwacji. 

  • Z uwagi na różne godziny lekcyjne w poszczególnych szkołach, godzina widoczna w formularzu rezerwacji może ulec zmianie. Po dokonaniu rezerwacji przez szkołę, Organizator będzie się kontaktować w celu doprecyzowania godziny rozpoczęcia zajęć.

  • Proponowane godziny rozpoczęcia zajęć: 8.00, 9.40, 11.20.

  • Szkoła dokonuje rezerwacji na dany dzień (możliwość przeprowadzenia od 2 do 3 zajęć).

  • Warsztaty trwają około 90 min.

  • W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kraków oraz raz w miesiącu z powiatu krakowskiego.

  • Zgłoszenie klasy odbywa się poprzez formularz rezerwacji (terminy do 16 grudnia – lekcje pilotażowe). Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji należy czekać na e-mailowe potwierdzenie rezerwacji. 

  • Uwaga! W uzasadnionych przypadkach Organizator może odwołać zajęcia!

W razie pytań prosimy o kontakt:  

ikonka adres mailowy kropelka@wodociagi.krakow.pl 
 ikonka telefon 12 620 32 51

 

 

Regulamin