Strona główna

                                                                                                                  

                                                                                                            

                                                                                                               Szanowni Państwo.

                                                                           Zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017 zostały zakończone.

 

Wszystkich nauczycieli i opiekunów grup pragniemy poinformować, że z dniem 5 września 2016r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do „Akademii Kropelki”.

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną.

 

Jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, Wodociągi Krakowskie od lat prowadzą działania, które mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych, uwrażliwienie ich na zagadnienia związane z ochroną środowiska, a zwłaszcza z racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów wodnych. Mali goście, którzy opuszczają mury Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, na terenie którego odbywają się warsztaty, posiadają wiedzę w zakresie obiegu wody w przyrodzie, głównych zanieczyszczeń i zagrożeń dla źródeł wody oraz tego, jak należy im zapobiegać. Cotygodniowe zajęcia dla uczniów  klas I-III szkół podstawowych już na stałe wpisały się w kalendarz Wodociągów Krakowskich.

 

 

 

 

Krakowskie Wodociągi zapraszają uczniów krakowskich szkół podstawowych, klas I – III na warsztaty ekologiczne

AKADEMIA KROPELKI

Nasz autorski projekt ma na celu w przystępny sposób przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z ochroną najbliższego środowiska, a w szczególności zasobów wodnych. Uczy on szacunku dla przyrody i zwiększa świadomość ekologiczną młodego pokolenia, przybliża zagadnienia związane z problematyką uzdatniania wody, a także podpowiada jak ją szanować i racjonalnie z niej korzystać.

Spotkania zakładają zdobywanie przez uczestników wiedzy i umiejętności oraz twórcze ich wykorzystanie w życiu. Ich charakter jest dobrowolny, więc zdobyte umiejętności nie będą oceniane tradycyjną oceną szkolną, lecz każdy uczestnik będzie miał możliwość wykazania się, biorąc udział w konkursach i grach a także wykonując aktywnie zadania w grupie. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres: kropelka@mpwik.krakow.pl.

NIE ŁĄCZYMY KLAS!

Każda rezerwacja zostanie przez nas potwierdzona mailem zwrotnym. Serdecznie zapraszamy!

Dla szkół spoza Krakowa uruchomione zostały dodatkowe terminy zajęć. Odbywają się one również w piątki, raz w miesiącu, o godzinie 12-ej.

W sprawie szczegółów terminów prosimy o kontakt telefoniczny: 12 620 32 51.