Strona główna

                                                                                                                  

                                                                                                            

                                                                                         

 

                     

 

Jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, Wodociągi Krakowskie od lat prowadzą działania, które mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych, uwrażliwienie ich na zagadnienia związane z ochroną środowiska, a zwłaszcza z racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów wodnych. Mali goście, którzy opuszczają mury Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, na terenie którego odbywają się warsztaty, posiadają wiedzę w zakresie obiegu wody w przyrodzie, głównych zanieczyszczeń i zagrożeń dla źródeł wody oraz tego, jak należy im zapobiegać. Cotygodniowe zajęcia dla uczniów  klas I-III szkół podstawowych już na stałe wpisały się w kalendarz Wodociągów Krakowskich.

 

Krakowskie Wodociągi zapraszają uczniów krakowskich szkół podstawowych, klas I – III na warsztaty ekologiczne

AKADEMIA KROPELKI

Nasz autorski projekt ma na celu w przystępny sposób przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z ochroną najbliższego środowiska, a w szczególności zasobów wodnych. Uczy on szacunku dla przyrody i zwiększa świadomość ekologiczną młodego pokolenia, przybliża zagadnienia związane z problematyką uzdatniania wody, a także podpowiada jak ją szanować i racjonalnie z niej korzystać.

Spotkania zakładają zdobywanie przez uczestników wiedzy i umiejętności oraz twórcze ich wykorzystanie w życiu. Ich charakter jest dobrowolny, więc zdobyte umiejętności nie będą oceniane tradycyjną oceną szkolną, lecz każdy uczestnik będzie miał możliwość wykazania się, biorąc udział w konkursach i grach a także wykonując aktywnie zadania w grupie. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres: kropelka@mpwik.krakow.pl.

NIE ŁĄCZYMY KLAS!

Każda rezerwacja zostanie przez nas potwierdzona mailem zwrotnym. Serdecznie zapraszamy!

Dla szkół spoza Krakowa uruchomione zostały dodatkowe terminy zajęć. Odbywają się one również w piątki, raz w miesiącu, o godzinie 12-ej.

W sprawie szczegółów terminów prosimy o kontakt telefoniczny: 12 620 32 51.