Strona główna

                                                                                                                    Szanowni Państwo.

                                                              Zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017 ruszają od 5 września 2016r. Zapraszamy.

1000 absolwentów „Akademii Kropelki” –kolejny rok szkolny za nami!

Tak jak w szkołach, tak w „Akademii Kropelki” wybrzmiał ostatni dzwonek. Kolejna edycja ekologicznej edukacji Wodociągów Krakowskich już za nami. W tym roku padła rekordowa liczba uczestników! Z oferty ekologicznych warsztatów przygotowanych przez Wodociągi Krakowskie skorzystało prawie 1000 uczniów krakowskich i podkrakowskich szkół podstawowych.

Jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, od lat prowadzimy działania, które mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych, uwrażliwienie ich na zagadnienia związane z ochroną środowiska, a zwłaszcza z racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów wodnych. Mali goście którzy opuszczają mury Zakładu Uzdatniania Wody Bielany, na terenie którego odbywają się warsztaty, posiadają wiedzę w zakresie obiegu wody w przyrodzie, głównych zanieczyszczeń i zagrożeń dla źródeł wody oraz tego jak należy im zapobiegać.

Dziękujemy nauczycielom za powierzone zaufanie, a wszystkim uczestnikom warsztatów za aktywny udział.

Życzymy udanych wakacji, miłego wypoczynku, dużo słońca i …. czystej wody

Wszystkich zainteresowanych naszymi warsztatami zapraszamy do rejestracji, która ruszy w dniu 5 września 2016r.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

 

 

 

Krakowskie Wodociągi zapraszają uczniów krakowskich szkół podstawowych, klas I – III na warsztaty ekologiczne

AKADEMIA KROPELKI

Nasz autorski projekt ma na celu w przystępny sposób przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z ochroną najbliższego środowiska, a w szczególności zasobów wodnych. Uczy on szacunku dla przyrody i zwiększa świadomość ekologiczną młodego pokolenia, przybliża zagadnienia związane z problematyką uzdatniania wody, a także podpowiada jak ją szanować i racjonalnie z niej korzystać.

Spotkania zakładają zdobywanie przez uczestników wiedzy i umiejętności oraz twórcze ich wykorzystanie w życiu. Ich charakter jest dobrowolny, więc zdobyte umiejętności nie będą oceniane tradycyjną oceną szkolną, lecz każdy uczestnik będzie miał możliwość wykazania się, biorąc udział w konkursach i grach a także wykonując aktywnie zadania w grupie. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres: kropelka@mpwik.krakow.pl.

NIE ŁĄCZYMY KLAS!

Każda rezerwacja zostanie przez nas potwierdzona mailem zwrotnym. Serdecznie zapraszamy!

Dla szkół spoza Krakowa uruchomione zostały dodatkowe terminy zajęć. Odbywają się one również w piątki, raz w miesiącu, o godzinie 12-ej.

W sprawie szczegółów terminów prosimy o kontakt telefoniczny: 12 620 32 51.