Wodociągi Miasta Krakowa zapewniły opiekę w czasie strajku

7 zdjęć